Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2012

ppaulineeee
6042 c8a5
ppaulineeee
3378 1f2f
Reposted fromIriss Iriss viabadhairday badhairday
ppaulineeee
Gdybyśmy więcej spali, popełnialibyśmy mniej błędów.
— Wiaczesław Mołotow
Reposted fromeklerrka eklerrka viabackground background

November 14 2012

ppaulineeee
2756 7285
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viaplotkara plotkara
ppaulineeee
1540 778b
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy vialittleliar littleliar

November 12 2012

ppaulineeee
9575 705b
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaplotkara plotkara
ppaulineeee
2047 22ff
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaplotkara plotkara
ppaulineeee
8429 4017

November 09 2012

ppaulineeee
Lepiej nie lekceważyć przeszłości, tylko się z niej uczyć. W przeciwnym razie historia może się powtórzyć.
— xoxo gossip girl
Reposted fromresort resort viaplotkara plotkara

November 07 2012

ppaulineeee
2976 1245
Reposted fromoverwhelming overwhelming viaplotkara plotkara
ppaulineeee
6229 c5dd
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaplotkara plotkara
1667 ded0
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabackground background

October 30 2012

ppaulineeee
4251 4aca 500
Reposted fromzamulasz zamulasz viaplotkara plotkara
ppaulineeee
0282 6a3a
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely viasoulforme soulforme

October 29 2012

ppaulineeee
Nie ważne czy Twoja rodzina jest szczęśliwa, czy nieszczęśliwa. Lepiej zawsze trzymać się razem bo niektóre więzi są niezniszczalne.
— GG 6x03. ! <3
Reposted fromduszka666 duszka666 viaplotkara plotkara

October 27 2012

ppaulineeee
4999 4faa
Hanna ♥
ppaulineeee
5599 9d96
whoooa. :) 

October 21 2012

ppaulineeee
9087 2763
Reposted fromeklerrka eklerrka viailoveyou iloveyou
ppaulineeee
3219 d3f7
ppaulineeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl